• دوشنبه 13 آذر 1402
    Monday 4 December 2023

  • banner02
    banner01
  امکانات کاربر: نسخه مناسب چاپ ارسال برای دوستان Facebook Twtitter

معرفی مدیران

 



مهندس بابک فرخو
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
مهندس نوید محمودیان
رئیس هیئت مدیره
مهندس علی شادخواست
نایب رئیس هیئت مدیره
     


دکتر محمدرضا فرخو
سهامدار و مدیر بخش روسازی ریلی
مهندس فرامرز فراهی
سهامدار و مدیر بخش مطالعات مسیر
مهندس ناصر محمودیان
سهامدار و مدیر بخش سازه
     

 
مهندس حمید سرهنگ نژاد
مدیر بخش زیرسازی ریلی
  مهندس اسماعیل اسماعیل پور
مدیر بخش ژئوتکنیک