مهندسان ايران استن با سابقه سي سال و پايه يک راه، راه آهن، سازه، ژئوتکنيک، بنادر و فرودگاه Farsi English Deutch
 
Friday, July 25, 2014  
 
محمدرضا فرخو(مدير عامل)
فوق لیسانس راه و ساختمان (سازه) از کارلسروهه
خدمت در وزارت راه وترابری
تدریس در دانشگاه علم وصنعت
پایه گذار شرکت ایران استن
عضویت در انجمنهای :
بتن، ژئوتکنیک، مهندسی روسازی ایران، صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي، مدیران فنی و اجرایی
 
ناصر محمودیان(رئیس هیئت مدیره)
مدیر قسمت محاسبات
فوق لیسانس عمران (سازه) از کالسروهه
مدیر ابنیه فنی شرکت ایران استن
 
فرامرز فراهی (نائب رئیس هیئت مدیره)
 مدیر قسمت طراحی مسیر
لیسانس راه و ساختمان
همکاری با مهندسین مشاور سوفرای
همکاری با مهندسین مشاور گیدو
همکاری با مهندسین مشاور پارس
نایب رئیس هیئت مدیره ایران استن
مدیریت پروژه‌های راهسازی در ایران استن
 
حمید رضا سرهنگ نژاد(عضوهیئت مدیره)
مدیر قسمت راه آهن
مهندس راه و ساختمان
کارشناس آبادانی و مسکن
رئیس قطعات ساختمان راه‌آهن
رئیس کارگاه و مدیر پروژه‌های شرکت مثلث
مدیر و سهامدار شرکت پلیسا
سرمهندس مهندسین مشاور پارس
مدیر عامل شرکت جی - بی - سی
سهامدار و مدیر پروژه‌های راه‌آهن در مهندسان مشاور ایران استن
 

اسماعیل اسماعیل پور(مدیر)
مدير قسمت ژئوتکنيک و آزمايشات مصالح
ليسانس شيمي و كارشناس مكانيك خاك، بتن و آسفالت
عضو كميته كارشناسي سازمان مديريت
مدرس برنامه هاي آموزشي وزارت راه
عضو كميته زيرسازي و روسازي پژوهشكده حمل و نقل
عضويت در انجمن بتن، ژئوتكنيك و مهندسي روسازي ايران

 
علی شادخواست(سهامدار)
سهامدار و مدیر ترافیک
مهندس راه و ساختمان
مشاور تحلیل ترافیک و برآوردهای تقاضای دهها طرح توجیهی راه و راه آهن

  بابک فرخو(سهامدار)
فوق لیسانس عمران ازکارلسروهه
طراحی مسیر و هماهنگی دهها طرح توجیهی ،طراحی و نظارتی

 
نوید محمودیان(سهامدار)
سهامدار
کارشناس عمران از دانشگاه خواجه نصیر
طراحی مسیر و هماهنگی دهها طرح توجیهی ،طراحی و نظارتی
   
Copy Right - update 18 Jan 2009 Register