• دوشنبه 3 مهر 1402
    Monday 25 September 2023

پل رودخانه سياهرود

عمليات طرح وساخت پل رودخانه سياهرود واقع در کنارگذر جنوبی بومهن

 

 

pol siahrood