• شنبه 4 بهمن 1399
    Saturday 23 January 2021

پل رودخانه سياهرود

عمليات طرح وساخت پل رودخانه سياهرود واقع در کنارگذر جنوبی بومهن

 

 

pol siahrood