• شنبه 5 بهمن 1398
    Saturday 25 January 2020

پل رودخانه سياهرود

عمليات طرح وساخت پل رودخانه سياهرود واقع در کنارگذر جنوبی بومهن

 

 

pol siahrood