• دوشنبه 13 آذر 1402
    Monday 4 December 2023

  • banner01-aboutus
    banner02-aboutus

حوزه های خدمات فنی

 

1- راهسازی

2- راه آهن     

3- ابنیه فنی (سازه، پل)

4- تقاطعات (همسطح، غیرهمسطح، طرح هندسی مسیر)

5- قطار برقی سریع السیر

6- قطار شهری

7- زیرسازی راه و خطوط ریلی

8- روسازی راه و خطوط ریلی

9- سازه‏ های زیرزمینی و تونل

10- مهندسی زمین شناسی و ژئوتکنیک و مهندسی پی

11- مدیریت طرح

12- مشاور کارفرما

13- دستگاه نظارت

14- پروژه‏ های طرح و ساخت EPC